Pravila nagradne igre

PRAVILA NAGRADNE IGRE

»KOCKA-OGLJE ZA ŽAR«


1. Uvodne določbe

Organizator: Tark Trade d.o.o., Rožna ulica 44, 4208 Šenčur

2. Nagrada

Ob koncu nagradne igre bo potekal izbor za naslednjo nagrado:

KOCKA/OGLJE ZA ŽAR

- izbor med vsemi, ki so odgovorili na nagradno vprašanje - Nagradno vprašanje: V koliko minutah je žar pripravljen za uporabo? Namig: http://tark-trade.com/oglje

 objavljeno na Facebook strani Tark Trade do 20.7.2017, do 24:00 ure.

Žrebanje bo izvedeno v poslovnih prostorih podjetja Tark Trade pred 3 člansko komisijo, katere člani bodo zaposleni v podjetju Tark Trade d.o.o., dne 21. 7. 2017.

Nagrado dobi tisti, katerega bo naključno izžrebala komisija in je pravilno odgovoril na zastavljeno vprašanje. Pravilni odgovor bo objavljen skupaj z nagrajencem.

Vse davke v zvezi s podeljeno nagrado nosi organizator. Nagrade ni mogoče zamenjati za kakršno koli drugo nagrado ali za denar.

3. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče za vsakega, ki odgovori na zastavljeno vprašanje na Facebook strani v obdobju od 29.6 do 20.7.  2017 do 24:00 ure.

V nagradni igri se bodo udeleženci potegovali za eno nagrado. Pogoj je, da udeleženec odgovori na zastavljeno vprašanje na Facebook profilu Tark Trade.

4. Potek nagradne igre

Žrebanje nagrade bo 21.7.2017 v delovnem času podjetja Tark Trade d.o.o. na isti dan pa bo objavljen tudi nagrajenec na Facebook strani Tark Trade.

5. Nagrajenci

Izbranec bo o nagradi obveščen preko komentarja na objavo nagradne igre na Facebook strani Tark Tarde in preko zasebnega sporočila. Izbranec je dolžen potrditi prevzem nagrade v roku 48 ur od objave njegovega izbora.

Vse formalnosti v zvezi s prevzemom nagrade bo izžrebanec dogovoril osebno z odgovorno osebo Tark Trade d.o.o.

Tark Trade si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli izžrebancu, če ugotovi, da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili ali da ni izpolnil pogojev za udeležbo. V tem primeru organizator nagrado preda drugemu izžrebancu.

6. Zbiranje in uporaba podatkov

Vsak udeleženec nagradne igre s prijavo na nagradno igro, potrjuje, da v celoti sprejema pogoje nagradne igre ter potrjuje, da so podatki pravilni in resnični. Podatke pridobljene v nagradni igri, lahko Tark Trade uporabi na spletnih straneh in v drugih elektronskih ter tiskanih medijih.

Šenčur, 29.06. 2017